Template Information

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ !Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/ramazan-i-serif-in-ilk-aksami-kilinacak-namaz/

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ !Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/ramazan-i-serif-in-ilk-aksami-kilinacak-namaz/

SEVÂD-I A’ZAM: EHL-İ SÜNNET VE CEMÂAT

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular ki:

Kıymetli evlâdım! İnsanın inancını, kurtuluşa erecek olan fırkanın (Ehl-i Sünnet ve Cemâat'in) görüşlerine uygun olarak tashih etmesi, düzeltmesi lâzımdır. Bu Fırka-i Nâciye; Ehl-i Sünnet ve Cemâat (rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn) üzere olan fırkadır ki onlar sevâd-ı a'zam ve pek kalabalık bir cemâattir. Akâid bu şekilde tashih edilirse uhrevî ve ebedî kurtuluş mümkün olur.

Kötü (bozuk) îtikat -ki bu Ehl-i Sünnet ve Cemâat'a uymayan inançlardır- öldürücü zehirdir ve ebedî ölüme ve azâba götürür. Amelde ihmâlin mağfiret edilmesi ümid olunur. Ancak i'tikatta ihmalin mağfiret edilmesine ihtimâl bile yoktur. Allâhü Teâlâ şöyle buyurmuştur (meâlen): “Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur.” (Nisâ sûresi, âyet 48) (Mektûbât-ı Şerîfe 2/ m. 169)

RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ

Yarın akşam Ramazân-ı Şerîf ayının ilk gecesini idrâk edecek ve ilk terâvih namazını kılacağız. Şâbân'ın son gününü Ramazan ayının ilk gününe bağlayan gece, Ramazân-ı Şerîf'in ilk akşamı olması itibâriyle, akşamla yatsı arasında iki rek’at teşekkür namazı kılınır. Şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, Ramazân-ı Şerîf ile müşerref kıldığın için, Allâhü Ekber” denilerek tekbir alıp namaza durulur.

Fâtiha'dan sonra birinci rek'atte 1 İnnâ a’taynâ, ikinci rek'at-te 1 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe okuyup duâ edilir. Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

RAMAZAN AYI İCTİMÂI, RU’YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1438 yılı Ramazan ayı ictimâ‘ı (25 Mayıs Perşembe) günü Türkiye yaz saati ile 22.44'dür.

Ru'yet, ise (26 Mayıs Cuma) Türkiye yaz saati ile 09.21'dir. Hilâl'in görüldüğü yerler: Avustralya kıtası, Endonezya, Malezya, Filipinler, Hindistan, Madagaskar, Kenya, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Türkiye, Arap Yarımadası, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere.

Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 27 Mayıs Cumartesi günü de Ramazan ayının 1. günüdür.

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ !Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/ramazan-i-serif-in-ilk-aksami-kilinacak-namaz/ RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ ! - Inserts the Title of the post, http://takvimarkasi.com/ramazan-i-serif-in-ilk-aksami-kilinacak-namaz/ - Inserts the URL of the post, http://takvimarkasi.com/ramazan-i-serif-in-ilk-aksami-kilinacak-namaz/ - Inserts the shortened URL of your post, http://takvimarkasi.com/wp-content/uploads/2017/05/ramazan_i_serifin_ilk_aksami_kilinacak_namaz_h604.jpg - Inserts the featured image URL, SEVÂD-I A’ZAM: EHL-İ SÜNNET VE CEMÂAT

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular ki:
Kıymetli evlâdım! İnsanın inancını, kurtuluşa erecek olan fırkanın (Ehl-i Sünnet ve Cemâat’in) görüşlerine uygun olarak tashih etmesi, düzeltmesi lâzımdır. Bu Fırka-i Nâciye; Ehl-i Sünnet ve Cemâat (rıdvânullâhi... - Inserts the excerpt of the post (processed), SEVÂD-I A’ZAM: EHL-İ SÜNNET VE CEMÂATİmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular ki:

Kıymetli evlâdım! İnsanın inancını, kurtuluşa erecek olan fırkanın (Ehl-i Sünnet ve Cemâat'in) görüşlerine uygun olarak tashih etmesi, düzeltmesi lâzımdır. Bu Fırka-i Nâciye; Ehl-i Sünnet ve Cemâat (rıdvânullâhi te... - Inserts the excerpt of the post (as typed), SEVÂD-I A’ZAM: EHL-İ SÜNNET VE CEMÂATİmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular ki:

Kıymetli evlâdım! İnsanın inancını, kurtuluşa erecek olan fırkanın (Ehl-i Sünnet ve Cemâat'in) görüşlerine uygun olarak tashih etmesi, düzeltmesi lâzımdır. Bu Fırka-i Nâciye; Ehl-i Sünnet ve Cemâat (rıdvânullâhi teâl - Inserts the text till the tag or first N words of the post,

SEVÂD-I A’ZAM: EHL-İ SÜNNET VE CEMÂATİmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular ki:


Kıymetli evlâdım! İnsanın inancını, kurtuluşa erecek olan fırkanın (Ehl-i Sünnet ve Cemâat’in) görüşlerine uygun olarak tashih etmesi, düzeltmesi lâzımdır. Bu Fırka-i Nâciye; Ehl-i Sünnet ve Cemâat (rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn) üzere olan fırkadır ki onlar sevâd-ı a’zam ve pek kalabalık bir cemâattir. Akâid bu şekilde tashih edilirse uhrevî ve ebedî kurtuluş mümkün olur.


Kötü (bozuk) îtikat -ki bu Ehl-i Sünnet ve Cemâat’a uymayan inançlardır- öldürücü zehirdir ve ebedî ölüme ve azâba götürür. Amelde ihmâlin mağfiret edilmesi ümid olunur. Ancak i’tikatta ihmalin mağfiret edilmesine ihtimâl bile yoktur. Allâhü Teâlâ şöyle buyurmuştur (meâlen): “Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur.” (Nisâ sûresi, âyet 48) (Mektûbât-ı Şerîfe 2/ m. 169)


RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ


Yarın akşam Ramazân-ı Şerîf ayının ilk gecesini idrâk edecek ve ilk terâvih namazını kılacağız. Şâbân’ın son gününü Ramazan ayının ilk gününe bağlayan gece, Ramazân-ı Şerîf’in ilk akşamı olması itibâriyle, akşamla yatsı arasında iki rek’at teşekkür namazı kılınır. Şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, Ramazân-ı Şerîf ile müşerref kıldığın için, Allâhü Ekber” denilerek tekbir alıp namaza durulur.


Fâtiha’dan sonra birinci rek’atte 1 İnnâ a’taynâ, ikinci rek’at-te 1 İhlâs-ı Şerîf okunur.


Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe okuyup duâ edilir. Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)


RAMAZAN AYI İCTİMÂI, RU’YET VE BAŞLANGICI


Hicrî Kamerî 1438 yılı Ramazan ayı ictimâ‘ı (25 Mayıs Perşembe) günü Türkiye yaz saati ile 22.44’dür.


Ru’yet, ise (26 Mayıs Cuma) Türkiye yaz saati ile 09.21’dir. Hilâl’in görüldüğü yerler: Avustralya kıtası, Endonezya, Malezya, Filipinler, Hindistan, Madagaskar, Kenya, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Türkiye, Arap Yarımadası, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere.


Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 27 Mayıs Cumartesi günü de Ramazan ayının 1. günüdür.- Inserts the processed body(text) of the post,

SEVÂD-I A’ZAM: EHL-İ SÜNNET VE CEMÂAT

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular ki:

Kıymetli evlâdım! İnsanın inancını, kurtuluşa erecek olan fırkanın (Ehl-i Sünnet ve Cemâat'in) görüşlerine uygun olarak tashih etmesi, düzeltmesi lâzımdır. Bu Fırka-i Nâciye; Ehl-i Sünnet ve Cemâat (rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn) üzere olan fırkadır ki onlar sevâd-ı a'zam ve pek kalabalık bir cemâattir. Akâid bu şekilde tashih edilirse uhrevî ve ebedî kurtuluş mümkün olur.

Kötü (bozuk) îtikat -ki bu Ehl-i Sünnet ve Cemâat'a uymayan inançlardır- öldürücü zehirdir ve ebedî ölüme ve azâba götürür. Amelde ihmâlin mağfiret edilmesi ümid olunur. Ancak i'tikatta ihmalin mağfiret edilmesine ihtimâl bile yoktur. Allâhü Teâlâ şöyle buyurmuştur (meâlen): “Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur.” (Nisâ sûresi, âyet 48) (Mektûbât-ı Şerîfe 2/ m. 169)

RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ

Yarın akşam Ramazân-ı Şerîf ayının ilk gecesini idrâk edecek ve ilk terâvih namazını kılacağız. Şâbân'ın son gününü Ramazan ayının ilk gününe bağlayan gece, Ramazân-ı Şerîf'in ilk akşamı olması itibâriyle, akşamla yatsı arasında iki rek’at teşekkür namazı kılınır. Şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, Ramazân-ı Şerîf ile müşerref kıldığın için, Allâhü Ekber” denilerek tekbir alıp namaza durulur.

Fâtiha'dan sonra birinci rek'atte 1 İnnâ a’taynâ, ikinci rek'at-te 1 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe okuyup duâ edilir. Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

RAMAZAN AYI İCTİMÂI, RU’YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1438 yılı Ramazan ayı ictimâ‘ı (25 Mayıs Perşembe) günü Türkiye yaz saati ile 22.44'dür.

Ru'yet, ise (26 Mayıs Cuma) Türkiye yaz saati ile 09.21'dir. Hilâl'in görüldüğü yerler: Avustralya kıtası, Endonezya, Malezya, Filipinler, Hindistan, Madagaskar, Kenya, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Türkiye, Arap Yarımadası, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere.

Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 27 Mayıs Cumartesi günü de Ramazan ayının 1. günüdür.

- Inserts the body(text) of the post as typed, aksam, allahu, arasinda, ayet, ayinin, bile, bir, buyurdular, cuma, daha, diledigine, ebedi, eden, goturur, gunu, hazretleri, icin, iki, ile, ise, mayis, olan, olarak, onlar, RAMAZÂN-I ŞERİF İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ !, rekatte, serif, serife, son, sonra, suresi, takip, teala - Inserts post tags, Dini icerikler, Genel - Inserts post categories, #Aksam, #Allahu, #Arasinda, #Ayet, #Ayinin, #Bile, #Bir, #Buyurdular, #Cuma, #Daha, #Diledigine, #Ebedi, #Eden, #Goturur, #Gunu, #Hazretleri, #Icin, #Iki, #Ile, #Ise, #Mayis, #Olan, #Olarak, #Onlar, #RAMAZÂNIŞERİFİNİLKAKŞAMIKILINACAKNAMAZ, #Rekatte, #Serif, #Serife, #Son, #Sonra, #Suresi, #Takip, #Teala - Inserts post tags as hashtags, #Diniicerikler, #Genel - Inserts post categories as hashtags, Muhammed Salman - Inserts the author's name, Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar - Inserts the the Blog/Site name.

Etiketlercomment closed

Copyright © MS -MÜZİK DİNLE.
Blogger tarafından desteklenmektedir.