Template Information

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim..Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/resulullah-efendimiz-sallallahu-aleyhi-ve-sellem-buyurdular-her-kim/

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim..Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/resulullah-efendimiz-sallallahu-aleyhi-ve-sellem-buyurdular-her-kim/Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim Ramazan ayında inanarak ve sevâbını sadece Allâhü Teâlâ’dan bekleyerek terâvih namazı kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

 MÜTTEFEKKUN ALEYHÜzerinde ittifak edilen ve ihtilaf konusu olmayan herhangi bir konu, söz veya mesele. İslamî ilimler alanlarında değişik anlamlarda kullanılmaktadır.


Hadiste müttefekun aleyh: Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitaplarının ravilerinden özellikle Buhârî ve Müslim'in her ikisinin aynı raviden rivayet ettiği hadislerdir. Bu tür hadisler, hadis kitaplarında zikredildiğinde, hadislerin sonunda "bu, müttefekun aleyh bir hadistir" veya "bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir" şeklinde ifadeler yer almaktadır. Mesela şu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim rivayet ettikleri için sonunda müttefekun aleyh ifadesi yer almaktadır: "Hepiniz çoban yani muhafızsınız ve hepiniz de maiyetinizde bulunanlardan sorumlusunuz. Bir yönetici (maiyetindekilerin) muhafızı (çobanı)dır. (Aile reisi olan) adam, aile efradının çobanıdır. Kadın da kocasının evi ve çocukları üzerinde çobandır. Hülasa hepiniz muhafız (çoban)sınız ve hepiniz de idarenizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz" (İmam Nevevî, Riyazü's-Salihin tercümesi, I, 323).


Müttefekun aleyh hadislerin bir arada toplandığı "El-Lü'lü ve'l-Mercan Fima İttefeka Aleyhi'ş-şeyhan"adlı üç ciltlik bir eser de yazılmış ve iki hadis imamının ittifakla rivayet ettiği hadisler bu eserde toplanmıştır.


Buhari ve Müslim, hadis rivayetinde son derece ciddi ve titiz davranıp yalan söylediği tesbit edilen kimselerden hiç bir surette hadis rivayet etmediklerinden, bunların rivâyet ettikleri hadisler özellikle bunlarca "Müttefekun aleyh olanlar, İslâm âlimlerince en sahih hadis ve Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynak olarak kabul edilmiştir."


Sahabe tarafından müttefekun aleyh olan hususlar, bütün Sahabenin ittifak ettiği ve hiç birinin muhalefet etmediği hususlardır. Ancak müttefekun aleyh hadisler aynı ravi ve aynı lafızla Buhârî ve Müslim tarafından rivayet edilen hadislerdir.


Fıkıh sahasındaki "müttefekun aleyh" ise, imam ve müctehidlerin ittifak ettikleri hükümlerdir. Bu hükümlerle ilgili ittifaka ayrıca "İcma''da denilmektedir. Abdestin namaz için şart oluşu ve günde beş vakit namazın farz olarak kılınışı, Sahabe ve fukahanın ittifakı için örnek olarak gösterilebilir.


Ayrıca bir mezhep bünyesindeki müctehitlerce müttefekun aleyh olan hususlar da vardır. Hanefi mezhebinde İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed'in ittifak ettiği hususlar gibi.


Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim..Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/resulullah-efendimiz-sallallahu-aleyhi-ve-sellem-buyurdular-her-kim/ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim.. - Inserts the Title of the post, http://takvimarkasi.com/resulullah-efendimiz-sallallahu-aleyhi-ve-sellem-buyurdular-her-kim/ - Inserts the URL of the post, http://takvimarkasi.com/resulullah-efendimiz-sallallahu-aleyhi-ve-sellem-buyurdular-her-kim/ - Inserts the shortened URL of your post, http://takvimarkasi.com/wp-content/uploads/2017/05/Peygamber-Efndimizin-s.a.v.-Buyurdular..-1-1.jpg - Inserts the featured image URL, Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim Ramazan ayında inanarak ve sevâbını sadece Allâhü Teâlâ’dan bekleyerek terâvih namazı kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)
 
MÜTTEFEKKUN ALEYH

Üzerinde ittifak edilen ve ihtil... - Inserts the excerpt of the post (processed), Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim Ramazan ayında inanarak ve sevâbını sadece Allâhü Teâlâ’dan bekleyerek terâvih namazı kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

 

MÜTTEFEKKUN ALEYH

Üzerinde ittifak edilen ve iht... - Inserts the excerpt of the post (as typed), Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim Ramazan ayında inanarak ve sevâbını sadece Allâhü Teâlâ’dan bekleyerek terâvih namazı kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

 

MÜTTEFEKKUN ALEYH

Üzerinde ittifak edilen ve ihtil - Inserts the text till the tag or first N words of the post,

Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim Ramazan ayında inanarak ve sevâbını sadece Allâhü Teâlâ’dan bekleyerek terâvih namazı kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)


 
MÜTTEFEKKUN ALEYH


Üzerinde ittifak edilen ve ihtilaf konusu olmayan herhangi bir konu, söz veya mesele. İslamî ilimler alanlarında değişik anlamlarda kullanılmaktadır.


Hadiste müttefekun aleyh: Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitaplarının ravilerinden özellikle Buhârî ve Müslim’in her ikisinin aynı raviden rivayet ettiği hadislerdir. Bu tür hadisler, hadis kitaplarında zikredildiğinde, hadislerin sonunda “bu, müttefekun aleyh bir hadistir” veya “bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Mesela şu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim rivayet ettikleri için sonunda müttefekun aleyh ifadesi yer almaktadır: “Hepiniz çoban yani muhafızsınız ve hepiniz de maiyetinizde bulunanlardan sorumlusunuz. Bir yönetici (maiyetindekilerin) muhafızı (çobanı)dır. (Aile reisi olan) adam, aile efradının çobanıdır. Kadın da kocasının evi ve çocukları üzerinde çobandır. Hülasa hepiniz muhafız (çoban)sınız ve hepiniz de idarenizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz” (İmam Nevevî, Riyazü’s-Salihin tercümesi, I, 323).


Müttefekun aleyh hadislerin bir arada toplandığı “El-Lü’lü ve’l-Mercan Fima İttefeka Aleyhi’ş-şeyhan”adlı üç ciltlik bir eser de yazılmış ve iki hadis imamının ittifakla rivayet ettiği hadisler bu eserde toplanmıştır.


Buhari ve Müslim, hadis rivayetinde son derece ciddi ve titiz davranıp yalan söylediği tesbit edilen kimselerden hiç bir surette hadis rivayet etmediklerinden, bunların rivâyet ettikleri hadisler özellikle bunlarca “Müttefekun aleyh olanlar, İslâm âlimlerince en sahih hadis ve Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci kaynak olarak kabul edilmiştir.”


Sahabe tarafından müttefekun aleyh olan hususlar, bütün Sahabenin ittifak ettiği ve hiç birinin muhalefet etmediği hususlardır. Ancak müttefekun aleyh hadisler aynı ravi ve aynı lafızla Buhârî ve Müslim tarafından rivayet edilen hadislerdir.


Fıkıh sahasındaki “müttefekun aleyh” ise, imam ve müctehidlerin ittifak ettikleri hükümlerdir. Bu hükümlerle ilgili ittifaka ayrıca “İcma”da denilmektedir. Abdestin namaz için şart oluşu ve günde beş vakit namazın farz olarak kılınışı, Sahabe ve fukahanın ittifakı için örnek olarak gösterilebilir.


Ayrıca bir mezhep bünyesindeki müctehitlerce müttefekun aleyh olan hususlar da vardır. Hanefi mezhebinde İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed’in ittifak ettiği hususlar gibi.- Inserts the processed body(text) of the post, Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Her kim Ramazan ayında inanarak ve sevâbını sadece Allâhü Teâlâ’dan bekleyerek terâvih namazı kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

 MÜTTEFEKKUN ALEYHÜzerinde ittifak edilen ve ihtilaf konusu olmayan herhangi bir konu, söz veya mesele. İslamî ilimler alanlarında değişik anlamlarda kullanılmaktadır.


Hadiste müttefekun aleyh: Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitaplarının ravilerinden özellikle Buhârî ve Müslim'in her ikisinin aynı raviden rivayet ettiği hadislerdir. Bu tür hadisler, hadis kitaplarında zikredildiğinde, hadislerin sonunda "bu, müttefekun aleyh bir hadistir" veya "bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir" şeklinde ifadeler yer almaktadır. Mesela şu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim rivayet ettikleri için sonunda müttefekun aleyh ifadesi yer almaktadır: "Hepiniz çoban yani muhafızsınız ve hepiniz de maiyetinizde bulunanlardan sorumlusunuz. Bir yönetici (maiyetindekilerin) muhafızı (çobanı)dır. (Aile reisi olan) adam, aile efradının çobanıdır. Kadın da kocasının evi ve çocukları üzerinde çobandır. Hülasa hepiniz muhafız (çoban)sınız ve hepiniz de idarenizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz" (İmam Nevevî, Riyazü's-Salihin tercümesi, I, 323).


Müttefekun aleyh hadislerin bir arada toplandığı "El-Lü'lü ve'l-Mercan Fima İttefeka Aleyhi'ş-şeyhan"adlı üç ciltlik bir eser de yazılmış ve iki hadis imamının ittifakla rivayet ettiği hadisler bu eserde toplanmıştır.


Buhari ve Müslim, hadis rivayetinde son derece ciddi ve titiz davranıp yalan söylediği tesbit edilen kimselerden hiç bir surette hadis rivayet etmediklerinden, bunların rivâyet ettikleri hadisler özellikle bunlarca "Müttefekun aleyh olanlar, İslâm âlimlerince en sahih hadis ve Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynak olarak kabul edilmiştir."


Sahabe tarafından müttefekun aleyh olan hususlar, bütün Sahabenin ittifak ettiği ve hiç birinin muhalefet etmediği hususlardır. Ancak müttefekun aleyh hadisler aynı ravi ve aynı lafızla Buhârî ve Müslim tarafından rivayet edilen hadislerdir.


Fıkıh sahasındaki "müttefekun aleyh" ise, imam ve müctehidlerin ittifak ettikleri hükümlerdir. Bu hükümlerle ilgili ittifaka ayrıca "İcma''da denilmektedir. Abdestin namaz için şart oluşu ve günde beş vakit namazın farz olarak kılınışı, Sahabe ve fukahanın ittifakı için örnek olarak gösterilebilir.


Ayrıca bir mezhep bünyesindeki müctehitlerce müttefekun aleyh olan hususlar da vardır. Hanefi mezhebinde İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed'in ittifak ettiği hususlar gibi.


- Inserts the body(text) of the post as typed, aleyh, aleyhi, allahu, ayinda, bagislanir, bekleyerek, buyurdular, efendimiz, gecmis, gunahlari, hadisi, her, inanarak, kilarsa, kim, muttefekun, namazi, onun, ramazan, resulullah, sadece, sallallahu, sellem, serif, sevabini, tealadan, teravih - Inserts post tags, Dini icerikler, Genel, Güzel Anlamlı Sözler, Ramazan Özel, Sözün Özü - Inserts post categories, #Aleyh, #Aleyhi, #Allahu, #Ayinda, #Bagislanir, #Bekleyerek, #Buyurdular, #Efendimiz, #Gecmis, #Gunahlari, #Hadisi, #Her, #Inanarak, #Kilarsa, #Kim, #Muttefekun, #Namazi, #Onun, #Ramazan, #Resulullah, #Sadece, #Sallallahu, #Sellem, #Serif, #Sevabini, #Tealadan, #Teravih - Inserts post tags as hashtags, #Diniicerikler, #Genel, #GüzelAnlamlıSözler, #RamazanÖzel, #SözünÖzü - Inserts post categories as hashtags, Muhammed Salman - Inserts the author's name, Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar - Inserts the the Blog/Site name.

Etiketlercomment closed

Copyright © MS -MÜZİK DİNLE.
Blogger tarafından desteklenmektedir.