Template Information

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar TERÂVİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/teravih-namazi-kac-rekat-ve-nasil-kilinir/

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar TERÂVİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/teravih-namazi-kac-rekat-ve-nasil-kilinir/

TERÂVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Terâvih namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek'atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devam etmişlerdir. Terâvihin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvih namazı cemâatle kılındığı hâlde, bir özrü olmaksızın cemâati terk edip terâvihi evinde kılan kimse, fazîleti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemâatle kılsa, cemâat sevâbını alsa da, mesciddeki cemâatin fazîletine eremez.

Terâvih namazını, her iki rek'atte bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha fazîletlidir. Dört rek'atte bir selâm verilerek de edâ edilebilir.

Terâvih namazı, iki rek'atte bir selâm verilince, akşam namazının iki rek'at sünneti gibi kılınır.

Dört rek'atte bir selâm verilerek kılınacak olursa, yatsı namazının dört rek'at sünneti gibi kılınır.

Cemâatle kılındığı takdirde, cemâat hem terâvihe, hem de imâma uymaya niyet eder, imam da âşikâre kırâat eder (sesli okur).

Terâvih namazında sesi güzel ve hızlı okuyan değil, düzgün okuyan imâm tercih edilmelidir.

Bir kimse, imâmın yatsı namazını kıldırıp terâvihe başladığı sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kılar, sonra terâvih için imâma uyar. Cemâatle terâvihi kıldıktan sonra noksan rek'atleri tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar. Evlâ olan budur. Bununla beraber vitir namazını imam ile beraber kıldıktan sonra terâvihi tamamlaması da câizdir.

Terâvih namazını imam ile kılmayan kimse, vitir namazını imâm ile kılabilir.

İmâm ve cemâat, yatsı namazını cemâatle kılmamış olursa, yalnız terâvih namazını cemâatle kılamazlar. Çünkü terâvihin cemâatı, farzın cemâatına tâbidir.

Terâvih -orucun değil- vaktin (Ramazan ayının) sünnetidir.

Mâzeretinden dolayı oruç tutamayanlar da terâvihi kılmalıdırlar.

Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar TERÂVİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar-http://takvimarkasi.com/teravih-namazi-kac-rekat-ve-nasil-kilinir/ TERÂVİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR? - Inserts the Title of the post, http://takvimarkasi.com/teravih-namazi-kac-rekat-ve-nasil-kilinir/ - Inserts the URL of the post, http://takvimarkasi.com/teravih-namazi-kac-rekat-ve-nasil-kilinir/ - Inserts the shortened URL of your post, http://takvimarkasi.com/wp-content/uploads/2017/05/TERÂVİH-NAMAZI-NASIL-KILINIR.png - Inserts the featured image URL, TERÂVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Terâvih namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek’atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devam etmişlerdir. Terâvihin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvih n... - Inserts the excerpt of the post (processed), TERÂVİH NAMAZI NASIL KILINIR?Terâvih namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek'atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devam etmişlerdir. Terâvihin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvih namaz... - Inserts the excerpt of the post (as typed), TERÂVİH NAMAZI NASIL KILINIR?Terâvih namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek'atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devam etmişlerdir. Terâvihin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvih namazı - Inserts the text till the tag or first N words of the post,

TERÂVİH NAMAZI NASIL KILINIR?Terâvih namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek’atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devam etmişlerdir. Terâvihin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvih namazı cemâatle kılındığı hâlde, bir özrü olmaksızın cemâati terk edip terâvihi evinde kılan kimse, fazîleti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemâatle kılsa, cemâat sevâbını alsa da, mesciddeki cemâatin fazîletine eremez.


Terâvih namazını, her iki rek’atte bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha fazîletlidir. Dört rek’atte bir selâm verilerek de edâ edilebilir.


Terâvih namazı, iki rek’atte bir selâm verilince, akşam namazının iki rek’at sünneti gibi kılınır.


Dört rek’atte bir selâm verilerek kılınacak olursa, yatsı namazının dört rek’at sünneti gibi kılınır.


Cemâatle kılındığı takdirde, cemâat hem terâvihe, hem de imâma uymaya niyet eder, imam da âşikâre kırâat eder (sesli okur).


Terâvih namazında sesi güzel ve hızlı okuyan değil, düzgün okuyan imâm tercih edilmelidir.


Bir kimse, imâmın yatsı namazını kıldırıp terâvihe başladığı sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kılar, sonra terâvih için imâma uyar. Cemâatle terâvihi kıldıktan sonra noksan rek’atleri tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar. Evlâ olan budur. Bununla beraber vitir namazını imam ile beraber kıldıktan sonra terâvihi tamamlaması da câizdir.


Terâvih namazını imam ile kılmayan kimse, vitir namazını imâm ile kılabilir.


İmâm ve cemâat, yatsı namazını cemâatle kılmamış olursa, yalnız terâvih namazını cemâatle kılamazlar. Çünkü terâvihin cemâatı, farzın cemâatına tâbidir.


Terâvih -orucun değil- vaktin (Ramazan ayının) sünnetidir.


Mâzeretinden dolayı oruç tutamayanlar da terâvihi kılmalıdırlar.- Inserts the processed body(text) of the post,

TERÂVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Terâvih namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek'atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devam etmişlerdir. Terâvihin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvih namazı cemâatle kılındığı hâlde, bir özrü olmaksızın cemâati terk edip terâvihi evinde kılan kimse, fazîleti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemâatle kılsa, cemâat sevâbını alsa da, mesciddeki cemâatin fazîletine eremez.

Terâvih namazını, her iki rek'atte bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha fazîletlidir. Dört rek'atte bir selâm verilerek de edâ edilebilir.

Terâvih namazı, iki rek'atte bir selâm verilince, akşam namazının iki rek'at sünneti gibi kılınır.

Dört rek'atte bir selâm verilerek kılınacak olursa, yatsı namazının dört rek'at sünneti gibi kılınır.

Cemâatle kılındığı takdirde, cemâat hem terâvihe, hem de imâma uymaya niyet eder, imam da âşikâre kırâat eder (sesli okur).

Terâvih namazında sesi güzel ve hızlı okuyan değil, düzgün okuyan imâm tercih edilmelidir.

Bir kimse, imâmın yatsı namazını kıldırıp terâvihe başladığı sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kılar, sonra terâvih için imâma uyar. Cemâatle terâvihi kıldıktan sonra noksan rek'atleri tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar. Evlâ olan budur. Bununla beraber vitir namazını imam ile beraber kıldıktan sonra terâvihi tamamlaması da câizdir.

Terâvih namazını imam ile kılmayan kimse, vitir namazını imâm ile kılabilir.

İmâm ve cemâat, yatsı namazını cemâatle kılmamış olursa, yalnız terâvih namazını cemâatle kılamazlar. Çünkü terâvihin cemâatı, farzın cemâatına tâbidir.

Terâvih -orucun değil- vaktin (Ramazan ayının) sünnetidir.

Mâzeretinden dolayı oruç tutamayanlar da terâvihi kılmalıdırlar.

- Inserts the body(text) of the post as typed, aksam, ayinin, bir, cemaat, cemaatle, daha, degil, eder, efendimiz, etmis, gibi, guzel, halde, hem, icin, iki, ile, kendi, kilinacak, kilindigi, kimse, mescidlerde, namaza, namazini, olan, olur, oruc, peygamber, rekatte, sav, selam, sonra, TERÂVİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR? - Inserts post tags, Dini icerikler, Genel - Inserts post categories, #Aksam, #Ayinin, #Bir, #Cemaat, #Cemaatle, #Daha, #Degil, #Eder, #Efendimiz, #Etmis, #Gibi, #Guzel, #Halde, #Hem, #Icin, #Iki, #Ile, #Kendi, #Kilinacak, #Kilindigi, #Kimse, #Mescidlerde, #Namaza, #Namazini, #Olan, #Olur, #Oruc, #Peygamber, #Rekatte, #Sav, #Selam, #Sonra, #TERÂVİHNAMAZIKAÇREKATVENASILKILINIR - Inserts post tags as hashtags, #Diniicerikler, #Genel - Inserts post categories as hashtags, Muhammed Salman - Inserts the author's name, Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar - Inserts the the Blog/Site name.

Etiketlercomment closed

Copyright © MS -MÜZİK DİNLE.
Blogger tarafından desteklenmektedir.